Banner

Stævner.   

Sæson 2017-2018: Denne sæson har vi, som sidste år, aftalt med klubbens trænere, at de deltager i udvalgte stævner, hvor de vil være behjælpelig med coaching og vejledning for spillere (- og forældre). Dette er sat i værk for at øge lysten til at deltage i stævner, for de spillere ( og forældre) der føler / har følt sig lidt usikre på stævnedeltagelse. Det er bare med at få sig meldt til!  hvordan ? se længere nede...
 
De udvalgte stævner med coach. Gødvad 14-15 okt.                                tilmeldingsfrist:    28.sept.            
                                                        ØBG  Cup   4-5nov.                                       -do-                19.okt.    
                                                        Midtjysk mesterskaber, Voel  3.feb              -do-                18.jan.
                                                        ØBG   Cup   17.marts.                                   -do-                  1.marts
                                                        Gødvad 31.marts-1.april                               -do-                 15.marts
                                                         
 
Der udover anbefaler ØBG badminton, at deltage i andre stævner. Eks. Julestævne v SBK (Silkeborg) samt stævner i vinterferien i Them. Klubben har desværre ikke mulighed for at stille med coach til disse stævner, men forhør på dit hold om andre vil med.
                                                       
ØBG har igennem flere år stået for 2 stævner. Sidste sæson blev vi "snydt" for et forårsstævne.  Vi er deerfor glade for at vi igen i år har fået tildelt 2 stævner. Således vil nov-stævnet være for U11, U13 , U15 og U17/19 i rækkerne A, B ,C og D. Forårs-stævnet i marts er et mindre stævne og for U11 og U13 i rækkerne B,C og D                                                  
 
Det er helt frivilligt at deltage i stævner. ØBG badminton opfordrer alligevel spillerne til at deltage i stævner, ud fra to
primære betragtninger: - Det skaber gode relationer både internt i klubben, men også til spillere fra andre klubber.
                                      - Stævner er gode for ens spillemæssige udvikling.
 
Mange finder at 4-6 stævner i løbet af en sæson er passende, naturligvis afhængig af ambitionsniveau og lyst. Man skal forvente at et stævne tager
½-1 dag, afhængigt af hvor mange rækker (single, double, mix double) man deltager i. Der vil normalt ikke være trænere tilstede, så kørsel og hjælp undervejs er forældrenes opgave.
 
Det er sjovt at være med til stævne, men det er sjovest for både spiller og forældre, hvis man er flere fra klubben, så lav gerne aftaler med andre. Vær forberedt på at møde de samme spillere og forældre fra andre klubber gentagne gange, og på den måde gøre nye bekendtskaber og venskaber.
Hjælp dine klubkammerater under stævnerne og støt op omkring hinandens kampe, måske man kan lære noget!
 
Opførsel og coaching i hallen. 
 
Med almindelig omtanke og høflighed kommer man meget langt, men et par meget væsentlige opfordringer:
- Spillere: man dømmer på egen halvdel, og respekterer modstanderens kendelser. ( Husk rammer bolden linien, er den inde).
- Spillere: man giver hånd og siger pænt tak for kampen, uanset om man tabt eller vundet.
- Forældre: man blander sig ikke! Er man tæller, tæller man, man dømmer ikke. 
- Forældre: man må klappe og heppe, men ikke af modstanderens fejl. 
 
 REGLER FOR COACHING. (trådte i kraft 2016)
U11 og U13: KUN coaching imellem sættene. 
U15:              Coaching ved opholdet ved 11 point og i forbindelse med nyt sæt. ( max. 60sek. ved 11point og 120sek ved sæt).
U17-19:         Coaching under hele kampen, men IKKE når bolden er i spil.
 
- Sørg altid for at tilbyde vand under coaching og mød barnet tæt på eller på banen.
- Vær positiv, som udgangspunkt forsøger barnet altid at gøre sit bedste. 
- Fokusere på 1-2 ting som kan ændres/ arbejdes med i kampen. For mange informationer, forvirrer.  
- Det kan være svært at coache eget barn, så spørg endelig klubkammerat / ældre spiller hvis det er muligt. Særligt når følelserne hænger uden på 
  tøjet. 
Badmintonreglerne findes på DGI´s hjemmeside under "spilleregler badminton." 
 
Stævnetilmelding.
 
Tilmelding til stævner sker via badmintonpeople (http://www.badmintonpeople.dk/), og forudsætter at man opretter sig med en profil. Der findes en rigtig god "getting started" under FAQ.
Med profilen oprettet kan der meldes til stævner under " turnering -> tilmeld turnering." Der betales ved tilmelding.
Husk at mærke af, hvis du kun skal betale for eget bidrag ifb. med doubletilmelding.
Tilmeldingsfristen er normalt 2½uge før stævnet. Man kan tilmelde sig i single, double enten med en aftalt makker, eller med x-makker (dvs. arrangøren sætter spillerne sammen på tværs af klubber.
VIGTIGT: meld til i den rigtige række. Har du ikke været til stævne før tilmeldes der i række D. ellers til den række man har spillet sig til. 
 
Oprykninger, aldersgrupper og ranglister.
 
I badminton er man opdelt efter alder U9, U11,U13... og man følger altid sit årstal. Oprykning fra årgang til en anden sker ved sommerferien.
Der findes forskellige rækker (E,M,A,B,C og D). Oprykning fra D til C og så fremdeles sker, når man har optjent tilstrækkelige point. 
Point optjener man ved at nå til semi-/finalerne. Opryknings-grænserne som kan være forskellige fra sæson til sæson kan ses på DGI badminton.
På badmintonpeople kan du følge hvor mange point du har optjent under "ranglister". 
 
Pointskala.
Nr.1:   4 gange det programsatte deltagerantal/par
Nr.2:   2 gange det programsatte deltagerantal/par
Nr.3-4:1 gange det programsatte deltagerantal/par
Under 5 deltagere/par gives kun point til nummer 1.
Fra 5 til og med 11 deltagere/par gives point til nummer 1 og 2.
Fra 12 til 31 deltagere/par gives point til nummer 1, 2 3 og 4. 
 
Stævne-program. 
 
Programmet vil være at finde ca. 1uge før stævnet. Programmet sendes ofte på mail andre gange skal programmet findes på badmintonpeople, arrangørens hjemmeside eller på http://www.cup2000/    En god idé er det at tjekke op på programmet dagen inden, da der kan være ændringer i forhold til første program. Cup2000 er den sikre vej til at få de sidste ændringer.
 
 
Stævnerefusion.
 
ØBG har valgt at støtte deltagelsen i stævner når klubbens økonomi tillader det.
 
Sæson 2017-2018: Der refunderes 75kr. pr. stævne. For de stævner hvor ØBG har træner/ coach med ( se øverst) OBS det fulde stævne-beløb refunderes for deltagelse i ØBG´s egne stævner. 
Ønskes der refusion skal der sendes oplysning om: Navn på spiller og dennes spiller-ID.
                                                                                  Hvilken række spilleren spiller i (U 9-17, A-M)
                                                                                  Dato og navn på stævne/r
                                                                                  Konto nummer. 
 Oplysningerne skal være klubben i hænde senest 1.maj. pågældende sæson til mail: sphm2601@gmail.com.
                                                                                 
 Der kan ikke søges om refusion for tidligere sæsoner ligesom klubben ikke modtager refussionskrav efter d. 1.maj. 
 
 
 
 


Kalender