Banner

Holdturnering – et godt tilbud til alle ØBG-spillere!

ØBG er medlem af DGI Midt, som har et rigtig godt tilbud til alle, der har spillet et år eller mere:

Det drejer sig om en holdturnering, hvor 4 klubhold mødes tre dage lørdag henover vinteren, og hvor man får spillet en masse kampe og mulighed for at få gode oplevelse med resten af holdet, og møde badmintonspillerne på ens egen alder og niveau fra andre klubber.

DGI søger at sammensætte puljerne, så man mødes med jævnbyrdige hold fra klubber i nærheden.

Hvornår foregår det: Turneringen løber over 3-6 spillerunder.

Hvem kan deltage: Det kan alle, som har spillet en sæson. Man tilmelder sig i starten af sæsonen, hvor der bliver sendt information ud til medlemmerne. Klubben står for at tilmelde hold.

Hvor mange skal der til et hold: Der skal mindst være 4 spillere. Man kan tilmelde et rent drengehold, eller et mixhold med mindst 1 pige.

Hvad koster det? 0 kroner, da ØBG betaler holdgebyret.

Hvad skal forældrene: Turneringskampene afholdes i klubbernes haller. I år har vi valgt ikke at arrangere holdkampe på hjemmebane, så der er alene brug for mindst 1 forælder per hold, der kan køre holdet til den klub, hvor turneringen spilles. Forældrene skal blive i hallen, og være behjælpelig med at sørge for at spillerne er klar til kamp og være til rådighed for spillerne. Det er hyggeligt at være flere voksne om et hold, da det ofte er et heldagsarrangement med rigtig mange kampe. ØBG stiller ikke med trænere eller ledere til holdturneringerne. Måske kan flere forældre deles om opgaven og kørslen, men vi har brug for en holdleder per hold, som er ansvarlig for at holdet møder op til turneringsdagene. Hvis dit barn gerne vil tilmeldes, men du ikke kan afse tid til at være holdleder, kan dit barn måske være med på et hold, hvor en anden har meldt sig som holdleder, så det er ikke nødvendigvis noget krav.

Kontaktperson for holdturnering i ØBG Badminton: Lise Dall (86264486)

Kalender