Banner

Trænerudviklingsprogram for ØBG Badminton

ØBG Badminton ønsker at være med til at udvikle trænere. Både for klubbens egen skyld, og for sportens skyld i det hele taget. Vi arbejder efter følgende udviklingsforløb.

Føl:
- Er hjælpetræner for de yngste årgange
- Deltager som forbillede for spillerne ved at tage aktivt del i øvelser og lege
- Spiller med på trænerens anvisning hvor behovet er størst, ikke nødvendigvis hvor det er sjovest
- Prøver at stå for enkelte øvelser og lege

Hjælpetræner:
- Indlemmes i trænergruppen. Dermed deltagelse i fællesarrangementer og modtagelse af belønningspakke
- Deltager i hjælpetræneruddannelse. DGI eller DBF
- Får instruktionsopgaver af træneren og deltager i fejlretning

Ungtræner:
- Tager den grundlæggende træneruddannelse i DGI og/eller DBF
- Er helt eller delvis ansvarlig for træningen på et eller flere hold
- Arrangerer sammen med øvrige Ungtrænere træningssamlinger i klubben

Træner:
- Er hovedansvarlig for træningen på holdet
- Inddrager yngre trænere i træningen

ØBG betaler for deltagelse i ovennævnte kurser, og evt. også andre relevante kurser.

Som udgangspunkt er forløbet således:

Årgang  Trænertitel
U132. års Føl
U151. års Føl
U152. års Hjælpetræner
U171. års Hjælpetræner
U17 2. års Ungtræner
U19 1. års Ungtræner                                                                     

TSB-spillere

ØBG forventer af klubbens TSB-spillere at de tager del i dette trænerudviklingsprogram.

Kalender